Proff
Proff

Corona Interiør AS

Org nr928 207 846
Telefon976 38 000
AdresseLinnegrøvan 19, 4640 Søgne

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--710698677
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter29 53831 31031 20124 11424 621
Annen driftsinntekt162525010
Sum driftsinntekter29 55431 33531 22624 11424 631
Varekostnad15 75518 64218 22614 24815 148
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 0176 2355 4955 0674 813
Herav kun lønn4 7334 9994 4634 0774 593
Ordinære avskrivninger234210123169167
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 5214 3903 9964 0644 032
Driftsresultat2 0271 8583 386566471
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt03421
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt707833862529
Sum finansinntekter717853892730
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad98123155163149
Andre finanskostnader037133
Sum annen finanskostnad037133
Sum finanskostnader98127162176153
Resultat før skatt2 0002 5163 614417349
Sum skatt425381525--
Ordinært resultat1 5752 1353 089417349
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 5752 1353 089417349
Ordinært utbytte-1 0051 005--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 0051 005--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 8322 2761 651653792
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 7281 1721 382384523
Sum varige driftsmidler1 7281 1721 382384523
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 1041 104269269269
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 1041 104269269269
Sum varelager8 2135 5756 2605 7375 466
Kundefordringer915558660551795
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 6239671 3079421 014
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 0953 3223 464295277
Sum Kasse/Bank/Post1 0953 3223 464295277
Sum omløpsmidler10 9319 86511 0316 9746 757
Sum eiendeler13 76312 14112 6827 6277 549
Aksje/Selskapskapital695695695695695
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital695695695695695
Sum opptjent egenkapital6 3654 7903 6601 5761 159
Annen egenkapital6 3654 7903 6601 5761 159
Sum egenkapital7 0605 4854 3552 2711 854
Sum avsetninger til forpliktelser1038274--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 1331 7054 0811 2721 560
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 2361 7874 1541 2721 560
Gjeld til kredittinstitusjoner--02 1471 605
Leverandørgjeld1 3971 2601 4357721 298
Skyldig offentlige avgifter912871653518585
Ordinært utbytte-1 0051 005--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 0051 005--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 7531 359629647647
Sum kortsiktig gjeld4 4674 8684 1734 0844 134
Sum gjeld6 7036 6568 3275 3565 695
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 76312 14112 6827 6277 549
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Corona Interiør AS

Org nr 928 207 846

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo