Proff
Proff

Crossfit Thime AS

Org nr923 060 480
AdresseBreimyra 14, 4344 Bryne

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 0471 0839831 180
Annen driftsinntekt0---
Sum driftsinntekter1 0471 0839831 180
Varekostnad80061100
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader12579-0
Herav kun lønn101---
Ordinære avskrivninger13112110988
Nedskrivning----
Andre driftskostnader937705685809
Driftsresultat−225179129184
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt0-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter0-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad000-
Andre finanskostnader1511
Sum annen finanskostnad1511
Sum finanskostnader1511
Resultat før skatt−226173128184
Sum skatt8382842
Ordinært resultat−234135100142
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−234135100142
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler-82-
Sum anleggsmidler205343385359
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler205335383359
Sum varige driftsmidler205335383359
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer90084
Konsernfordringer----
Sum fordringer100084
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post215520370346
Sum Kasse/Bank/Post215520370346
Sum omløpsmidler226520371430
Sum eiendeler431863755789
Aksje/Selskapskapital30303030
Annen innskutt egenkapital15---
Sum innskutt egenkapital45303030
Sum opptjent egenkapital143377242142
Annen egenkapital143377242142
Sum egenkapital188407272172
Sum avsetninger til forpliktelser---1
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld173399403553
Annen langsiktig gjeld173399403553
Sum langsiktig gjeld173399403553
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld26−45022
Skyldig offentlige avgifter08--
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld4410--
Sum kortsiktig gjeld69588163
Sum gjeld242456484617
SUM EGENKAPITAL OG GJELD431863755789
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Crossfit Thime AS

Org nr 923 060 480

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo