Proff
Proff

Cultura Bank

Org nr977 041 244
AdresseHolbergs gate 1, 0166 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 191952903854
Leder annen godtgjørelse--141415

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter43 00328 59830 66732 84628 734
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader18 06515 49813 00412 63411 843
Herav kun lønn13 58511 5979 8919 3298 580
Ordinære avskrivninger1 5911 4481 2571 4521 407
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 4599 9079 60010 2199 644
Driftsresultat12 4661 8277 8878 5415 840
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad2 138−1 6432 935−287−1 201
Sum finanskostnader2 138−1 6432 935−287−1 201
Resultat før skatt10 3283 4704 9528 8287 041
Sum skatt−2 299−485−1 0562 1091 564
Ordinært resultat8 0292 9853 8966 7195 477
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 4632 0834 3276 7195 477
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 2401 9911 1404401 626
Sum anleggsmidler21 55922 34421 93712 92212 577
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---583578
Sum varige driftsmidler3 3854 7725 454583578
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler13 17812 12712 2398 3638 334
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler16 93415 58115 34311 89910 373
Sum varelager-----
Kundefordringer---727 001634 037
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 014 407992 881885 079746 724655 947
Sum investeringer453 128381 125319 186284 476329 731
Kasse/Bank/Post---68 38968 113
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler1 467 5351 374 0061 204 2651 099 5891 053 791
Sum eiendeler1 489 0941 396 3501 226 3461 112 5111 066 368
Aksje/Selskapskapital85 30885 30885 308-74 543
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital99 44899 41899 41184 38273 617
Sum opptjent egenkapital33 97728 68027 57320 27916 219
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital133 425128 098126 984104 66189 836
Sum avsetninger til forpliktelser2 0244081 41702 411
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital00015 00015 000
Sum annen langsiktig gjeld00015 00015 000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 0244081 41715 00017 411
Gjeld til kredittinstitusjoner1101091098051
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 353 5351 267 7351 097 836992 770959 070
Sum kortsiktig gjeld1 339 6461 255 8301 086 302992 850959 121
Sum gjeld1 355 6691 268 2521 099 3621 007 850976 532
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 489 0941 396 3501 226 346--
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Cultura Bank

Org nr 977 041 244

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo