Proff
Proff

Custardlabs AS

Org nr914 174 643
Telefon474 67 087
AdresseOredalsveien 94, 1613 Fredrikstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 6781 4961 3371 241981
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter1 6781 4961 3371 241981
Varekostnad00---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 3111 0421 075997958
Herav kun lønn1 147913948874839
Ordinære avskrivninger115---
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader317499191233114
Driftsresultat39−507111−92
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt52521
Sum finansinntekter62531
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00---
Andre finanskostnader710847
Sum annen finanskostnad710847
Sum finanskostnader710847
Resultat før skatt38−586910−98
Sum skatt0−1515-0
Ordinært resultat38−435410−98
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat38−435410−98
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler617444
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler617444
Sum varige driftsmidler617444
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer1722316115788
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2003916115788
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post321386310249278
Sum Kasse/Bank/Post321386310249278
Sum omløpsmidler522425470407366
Sum eiendeler527441475411371
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital224185228174164
Annen egenkapital273273316272262
Sum egenkapital254215258204194
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld236666
Skyldig offentlige avgifter1291229410781
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld122981029490
Sum kortsiktig gjeld274226217207176
Sum gjeld274226217207176
SUM EGENKAPITAL OG GJELD527441475411371
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Custardlabs AS

Org nr 914 174 643

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo