Proff
Proff

CUTTERS AS

Org nr916 024 649
AdresseVetrlidsallmenningen 6, 5003 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2891 101753546601
Leder annen godtgjørelse---6704

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter320 094293 326239 256211 461232 096
Annen driftsinntekt1 3832351 9965 721-
Sum driftsinntekter321 477293 562241 252217 182232 096
Varekostnad1 6951 5461 781853985
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader206 360187 982147 825134 937147 257
Herav kun lønn175 841161 441126 052115 097126 237
Ordinære avskrivninger19 71919 18617 40113 4828 785
Nedskrivning----0
Andre driftskostnader82 77584 32369 69663 41658 813
Driftsresultat10 9275254 5484 49416 255
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 7972124381359
Sum finansinntekter2 7972124381359
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader7002 1543 6881 206884
Sum annen finanskostnad39 0003 6543 6882 4528 189
Sum finanskostnader42 4665 4073 6882 4538 189
Resultat før skatt−28 742−4 6709022 1238 426
Sum skatt1 699−1 063−1924003 241
Ordinært resultat−30 441−3 6071 0941 7235 185
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−30 441−3 6071 0941 7235 185
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---01 036

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler22 92122 91519 56315 45011 307
Sum anleggsmidler101 602115 799107 74186 26259 291
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler24 29823 66124 33530 03429 273
Sum varige driftsmidler24 29823 66124 33530 03429 273
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer320320278-0
Sum finansielle anleggsmidler54 38369 22363 84340 77718 711
Sum varelager1 5691 9521 3071 594170
Kundefordringer52-019
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 9565 8766 7236 6713 636
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post33 07531 43427 08529 54524 637
Sum Kasse/Bank/Post33 07531 43427 08529 54524 637
Sum omløpsmidler39 60139 26235 11537 80928 443
Sum eiendeler141 203155 061142 856124 07187 734
Aksje/Selskapskapital164164164164164
Annen innskutt egenkapital11 596----
Sum innskutt egenkapital25 54013 94413 94413 94413 944
Sum opptjent egenkapital−18 54011 90115 50814 41412 691
Annen egenkapital−18 54011 90115 50814 41412 691
Sum egenkapital7 00025 84529 45228 35826 635
Sum avsetninger til forpliktelser2 2161 6822 7462 9382 538
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 8063 66013 61414 0132 491
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld43 04846 9521 3031 303-
Annen langsiktig gjeld43 04846 9521 3031 303-
Sum langsiktig gjeld48 07152 29517 66218 2535 028
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld10 34012 37710 6087 2135 618
Skyldig offentlige avgifter22 42421 36247 69938 44517 759
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld53 36843 18237 43531 80131 334
Sum kortsiktig gjeld86 13276 92195 74277 45956 071
Sum gjeld134 203129 216113 40495 71361 099
SUM EGENKAPITAL OG GJELD141 203155 061142 856124 07187 734
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

CUTTERS AS

Org nr 916 024 649

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo