Proff
Proff

Dahl Rammeservice AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr992 715 049
AdresseStrandga 135, 5527 Haugesund

Dahl Rammeverksted er et av Norges største og beste rammeverksteder. Her møter du fire topp kvalifiserte medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Firmaet har en topp moderne maskinpark, som gir muligheter for å innfri de fleste ønsker og ideer.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--635600742
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 6596 2105 1885 1944 926
Annen driftsinntekt--012-
Sum driftsinntekter6 6596 2105 1885 2064 926
Varekostnad2 6972 3131 8581 8911 747
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 0672 1482 0092 2911 916
Herav kun lønn1 7861 8421 7261 9571 650
Ordinære avskrivninger1216233432
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader809768643685680
Driftsresultat1 072965654306551
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter0-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-01−5
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0-01−5
Resultat før skatt1 072965654305556
Sum skatt23920915470130
Ordinært resultat833755500235426
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat833755500235426
Ordinært utbytte-600150-150
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-600150-150
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler51034842660
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler51034842660
Sum varige driftsmidler51034842660
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager2 5502 1642 0992 0992 106
Kundefordringer147326220271161
Konsernfordringer-----
Sum fordringer373485429433293
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 1441 3371 028303432
Sum Kasse/Bank/Post1 1441 3371 028303432
Sum omløpsmidler4 0673 9863 5562 8362 831
Sum eiendeler4 5774 3343 5602 8632 891
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital3 3282 4942 3391 9891 754
Annen egenkapital3 3282 4942 3391 9891 754
Sum egenkapital3 6282 7942 6392 2892 054
Sum avsetninger til forpliktelser223000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld223000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld871768715983
Skyldig offentlige avgifter139176306225272
Ordinært utbytte-600150-150
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-600150-150
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld482379224120202
Sum kortsiktig gjeld9271 537921574837
Sum gjeld9491 539921574837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 5774 3343 5602 8632 891
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6515300

Åpningstider

Mandag
9:00 - 17:00
Tirsdag
9:00 - 17:00
Onsdag
9:00 - 17:00
Torsdag
9:00 - 17:00
Fredag
9:00 - 17:00
Lørdag
10:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

Dahl Rammeservice AS

Org nr 992 715 049

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo