Proff
Proff

Danholmen 7 og 9 AS

Org nr999 323 898
AdresseTorget 6 A, 3181 Horten

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 3781 1611 6251 7031 653
Sum driftsinntekter1 3781 1611 6251 7031 653
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader020350194101
Herav kun lønn-1730916989
Ordinære avskrivninger147147147147146
Nedskrivning-0---
Andre driftskostnader9007005691 8111 632
Driftsresultat332295559−449−226
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0000
Sum finansinntekter-0000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad168----
Andre finanskostnader6229191236228
Sum annen finanskostnad6229191236228
Sum finanskostnader175229191236228
Resultat før skatt15765368−685−454
Sum skatt330---
Ordinært resultat12565368−685−454
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12565368−685−454
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag332----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0---
Sum anleggsmidler7 52725 4787 8207 9678 113
Tomter, bygninger og annen fast eiendom7 5087 6487 7897 9298 070
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1925323844
Sum varige driftsmidler7 5277 6747 8207 9678 113
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-17 804---
Sum varelager-----
Kundefordringer29----
Konsernfordringer16----
Sum fordringer44118402343
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5792083159781
Sum Kasse/Bank/Post5792083159781
Sum omløpsmidler624219324499424
Sum eiendeler8 15125 6978 1448 4668 537
Aksje/Selskapskapital6060603030
Annen innskutt egenkapital981981981981981
Sum innskutt egenkapital9 4119 4119 4111 0111 011
Sum opptjent egenkapital−1 675−1 468−1 533−1 901−1 216
Annen egenkapital-−1 468−1 533−1 901−1 216
Sum egenkapital7 7367 9437 877−891−206
Sum avsetninger til forpliktelser-0---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-17 700---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0---
Annen langsiktig gjeld-0---
Sum langsiktig gjeld017 700000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld26482117832
Skyldig offentlige avgifter-07186
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld348----
Annen kortsiktig gjeld4162399 1618 705
Sum kortsiktig gjeld415542679 3578 743
Sum gjeld41517 7542679 3578 743
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 15125 6978 1448 4668 537
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Danholmen 7 og 9 AS

Org nr 999 323 898

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo