Proff
Proff

Dekkerhus Holding AS

Org nr929 420 942
AdresseKirkeveien 13, 9300 Finnsnes

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

31.05.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn0
Leder annen godtgjørelse0

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter-
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter0
Varekostnad-
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader-
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader-
Driftsresultat0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader-
Resultat før skatt0
Sum skatt-
Ordinært resultat0
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat0
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler557
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler557
Sum varelager-
Kundefordringer-
Konsernfordringer-
Sum fordringer-
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post23
Sum Kasse/Bank/Post23
Sum omløpsmidler23
Sum eiendeler580
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital−7
Sum innskutt egenkapital23
Sum opptjent egenkapital-
Annen egenkapital-
Sum egenkapital23
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld557
Annen langsiktig gjeld557
Sum langsiktig gjeld557
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld-
Skyldig offentlige avgifter-
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld-
Sum kortsiktig gjeld-
Sum gjeld557
SUM EGENKAPITAL OG GJELD580
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Dekkerhus Holding AS

Org nr 929 420 942

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo