Proff
Proff

Dekkhuset AS

Org nr984 757 891
AdresseBlombakken 4, 5911 Alversund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--458705660
Leder annen godtgjørelse--285953

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter55 03538 42631 33928 91425 919
Annen driftsinntekt54531172525
Sum driftsinntekter55 08938 47931 45628 93925 944
Varekostnad38 54024 42419 99817 30815 485
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 2087 3665 9696 2656 281
Herav kun lønn7 6566 6585 3635 4275 172
Ordinære avskrivninger727557463406385
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader3 2682 6602 1861 9631 916
Driftsresultat3 3463 4712 8402 9981 875
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6526156
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11----
Sum finansinntekter7626156
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad441255236283280
Andre finanskostnader1-01-
Sum annen finanskostnad2 333-0301-
Sum finanskostnader2 774255236583280
Resultat før skatt6493 2182 6092 4291 601
Sum skatt662719582608367
Ordinært resultat−132 4992 0271 8211 234
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−132 4992 0271 8211 234
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte170----
Sum utbytte170----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0-000
Sum immaterielle midler0-000
Sum anleggsmidler14 84814 53512 79610 71611 110
Tomter, bygninger og annen fast eiendom14 10113 06912 46810 31010 642
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler742461324401163
Sum varige driftsmidler14 84313 53012 79110 71110 805
Aksjer/Investeringer i datterselskap0----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler55555
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler51 00555305
Sum varelager17 29812 24410 2298 3539 060
Kundefordringer4 1564 0042 5122 7281 117
Konsernfordringer0----
Sum fordringer4 2964 0532 5502 7621 142
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1 8535911 7852 101106
Sum Kasse/Bank/Post1 8535911 7852 101106
Sum omløpsmidler23 44716 88714 56413 21610 308
Sum eiendeler38 29531 42227 36023 93321 418
Aksje/Selskapskapital2 3202 3202 3202 3202 320
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 3202 3202 3202 3202 320
Sum opptjent egenkapital15 06715 25012 75110 7248 903
Annen egenkapital15 06715 25012 75110 7248 903
Sum egenkapital17 38717 57015 07113 04411 223
Sum avsetninger til forpliktelser229274283284252
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner10 2995 5253 3463 6504 258
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld2 8732 7042 7012 5822 870
Annen langsiktig gjeld2 8732 7042 7012 5822 870
Sum langsiktig gjeld13 4018 5036 3306 5167 380
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld3 0051 8033 7221 372479
Skyldig offentlige avgifter2 8192 1071 0681 7961 383
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld977711587629583
Sum kortsiktig gjeld7 5085 3495 9604 3732 815
Sum gjeld20 90813 85212 29010 88910 195
SUM EGENKAPITAL OG GJELD38 29531 42227 36023 93321 418
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Dekkhuset AS

Org nr 984 757 891

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo