Proff
Proff

Delmark Transport AS

Org nr921 403 259
Telefon952 53 201
AdresseIsakveien 4 D, 2004 Lillestrøm

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn6879449998411 008
Leder annen godtgjørelse86546

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter45 12441 38836 42040 68543 157
Annen driftsinntekt3645931 005486521
Sum driftsinntekter45 48841 98137 42541 17143 677
Varekostnad1 506545327460662
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 89015 15815 76816 99516 368
Herav kun lønn13 53412 85213 41614 19613 711
Ordinære avskrivninger3 1774 5615 1555 6024 463
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader21 42617 48116 20217 77718 201
Driftsresultat3 4894 235−263373 983
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt29-865
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt38122743
Sum finansinntekter6612215118
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5480114159146
Andre finanskostnader570-00
Sum annen finanskostnad570-00
Sum finanskostnader23380114159146
Resultat før skatt3 3224 277−1261883 845
Sum skatt765919−3048877
Ordinært resultat2 5573 359−961402 967
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 5573 359−961402 967
Ordinært utbytte2 50013 0002 0001 0001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 50013 0002 0001 0001 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler507288---
Sum anleggsmidler4 5127 09111 97115 97017 182
Tomter, bygninger og annen fast eiendom43587287101
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 7316 51411 66815 65816 860
Sum varige driftsmidler3 7746 57211 74015 74516 961
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler203203203203203
Andre fordringer2929292319
Sum finansielle anleggsmidler231231231225221
Sum varelager--0389-
Kundefordringer7 2555 8834 2384 5256 770
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7 6006 5224 7835 8458 864
Sum investeringer-2 122---
Kasse/Bank/Post6 81014 05611 5098 9869 349
Sum Kasse/Bank/Post6 81014 05611 5098 9869 349
Sum omløpsmidler14 41022 70016 29115 21918 214
Sum eiendeler18 92229 79028 26331 19035 396
Aksje/Selskapskapital1 5551 5551 5551 5551 555
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 5551 5551 5551 5551 555
Sum opptjent egenkapital5 9875 93015 57217 66718 528
Annen egenkapital5 9875 93015 57217 66718 528
Sum egenkapital7 5427 48517 12719 22220 083
Sum avsetninger til forpliktelser0066123261
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 1271 9433 3853 8233 876
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 1271 9433 4513 9464 137
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 3321 6431 4672 5295 462
Skyldig offentlige avgifter1 9872 1011 7481 8551 522
Ordinært utbytte2 50013 0002 0001 0001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 50013 0002 0001 0001 000
Kortsiktig konserngjeld-13 000---
Annen kortsiktig gjeld2 4512 3462 4422 4512 424
Sum kortsiktig gjeld10 25320 3627 6858 02111 176
Sum gjeld11 38022 30511 13611 96715 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 92229 79028 26331 19035 396
Garantistillelser00---
Pantstillelser00---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Delmark Transport AS

Org nr 921 403 259

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo