Proff
Proff

Den Evangelisk Lutherske Frikirke avd Religiøse Organisasjoner

Org nr963 558 406Bedr nr974 194 392
AdressePilestredet 69, 0350 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000
Viser regnskapstall for hovedenhet

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---714708
Leder annen godtgjørelse---1011

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 5012 2881382863
Annen driftsinntekt47 25242 73643 47440 96943 128
Sum driftsinntekter50 75345 02343 61240 97143 992
Varekostnad4362822640485
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader19 45716 81116 25116 25414 529
Herav kun lønn14 82713 39112 98513 50812 176
Ordinære avskrivninger109117107--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader33 04227 80424 29222 96227 935
Driftsresultat−2 291102 9351 7141 043
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 5631 4708561 2041 236
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 593−1 777−4371 566167
Sum finansinntekter4 156−3074192 7701 403
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader443013239
Sum annen finanskostnad1 2043013239
Sum finanskostnader1 2043013239
Resultat før skatt661−3273 3424 4612 437
Sum skatt-----
Ordinært resultat661−3273 3424 4612 437
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat661−3273 3424 4612 437
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6 6916 2276 3006 3410
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler193139256307-
Sum varige driftsmidler193139256307-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 211671671671-
Andre fordringer5 2875 4175 3725 362-
Sum finansielle anleggsmidler6 4986 0886 0446 034-
Sum varelager-----
Kundefordringer383220258749-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 6161 9501 5122 176-
Sum investeringer64 99038 03539 20439 149-
Kasse/Bank/Post10 79935 22134 28343 467-
Sum Kasse/Bank/Post10 79935 22134 28343 467-
Sum omløpsmidler78 40575 20674 99884 7930
Sum eiendeler85 09681 43481 29891 1330
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital75 97075 30975 63672 294-
Annen egenkapital28 88128 75327 51025 836-
Sum egenkapital75 97075 30975 63672 2940
Sum avsetninger til forpliktelser1 0158181 0501 032-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 0158181 0501 0320
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 2501 1179941 016-
Skyldig offentlige avgifter991960986--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 8703 2302 63216 791-
Sum kortsiktig gjeld8 1115 3074 61217 807-
Sum gjeld9 1266 1255 66218 8390
SUM EGENKAPITAL OG GJELD85 09681 43481 29891 1330
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Den Evangelisk Lutherske Frikirke avd Religiøse Organisasjoner

Org nr 963 558 406

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo