Proff
Proff

Det Norske arbeiderparti

Org nr971 526 939
AdresseTinghaugveien 18, 3140 Nøtterøy

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 28243124 7802 229
Annen driftsinntekt95 831130 03899 291110 02894 905
Sum driftsinntekter98 114130 04299 603114 80897 134
Varekostnad9787999795 1641 241
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader52 08560 46051 76354 80550 090
Herav kun lønn39 13144 18526 14336 631-
Ordinære avskrivninger1 6211 9691 9562 3091 666
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader42 05184 57144 13269 14841 355
Driftsresultat1 378−17 756773−16 6182 782
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt338100146409227
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 70311 1385 9596 6884 426
Sum finansinntekter6 93411 7736 6417 7825 290
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-1444-188
Andre finanskostnader--150287-
Sum annen finanskostnad--150287-
Sum finanskostnader2 900144154667188
Resultat før skatt5 412−6 1287 260−9 5037 885
Sum skatt-----
Ordinært resultat5 412−6 1287 260−9 5037 885
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 412−6 1287 260−9 5037 885
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler09272 1033 2793 527
Sum anleggsmidler32 29931 28417 82020 43421 750
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler333444-80-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 8873 3274 0094 7045 666
Sum varige driftsmidler3 2203 7714 0094 7835 937
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler17 90015 05102020
Andre fordringer1 179--2 3522 265
Sum finansielle anleggsmidler29 07926 58711 70812 37212 285
Sum varelager2 6591 8981 1531 0811 465
Kundefordringer---0345
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 4562 19415 07715 24014 856
Sum investeringer27 42630 15627 97924 62030 614
Kasse/Bank/Post8 3068 19515 7699 51616 231
Sum Kasse/Bank/Post8 3068 19515 7699 51616 231
Sum omløpsmidler42 84742 44359 97950 45763 166
Sum eiendeler75 14673 72777 79970 89184 916
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital62 29756 885---
Sum innskutt egenkapital62 29756 885---
Sum opptjent egenkapital--63 01355 75365 256
Annen egenkapital--63 01355 75365 256
Sum egenkapital62 29756 88563 01355 75365 256
Sum avsetninger til forpliktelser2 7975 4753 5893 5504 640
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 7975 4753 5893 5504 640
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 4021 757-1 7565 764
Skyldig offentlige avgifter3 5553 5953 3693 8463 528
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 0956 0146 2815 9865 727
Sum kortsiktig gjeld10 05211 36711 19611 58815 019
Sum gjeld12 84916 84214 78515 13819 659
SUM EGENKAPITAL OG GJELD75 14673 72777 79970 89184 916
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Det Norske arbeiderparti

Org nr 971 526 939

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo