Proff
Proff

DSV Air & Sea AS

Org nr984 054 556
AdresseAlf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 6802 0712 3911 664
Leder annen godtgjørelse-2 3581 758904207

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 897 2012 848 7131 422 022580 149617 995
Annen driftsinntekt106-038-
Sum driftsinntekter1 897 3072 848 7131 422 022580 187617 995
Varekostnad1 614 2872 504 5481 202 282460 140501 719
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader142 706101 32088 04367 51462 193
Herav kun lønn-85 97872 61956 50451 731
Ordinære avskrivninger15 46115 0746 1794 7414 444
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader68 60667 76532 43233 24834 622
Driftsresultat56 247160 00693 08614 54415 016
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---825
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt712130139274
Sum finansinntekter4 089655202206461
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5670161356
Andre finanskostnader9 50714 6506 4343 0091 997
Sum annen finanskostnad9 50714 6506 4343 0091 997
Sum finanskostnader11 73716 6386 9784 4352 508
Resultat før skatt48 600144 02386 31110 31512 969
Sum skatt11 52732 69819 9893 2863 357
Ordinært resultat37 072111 32566 3227 0299 611
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat37 072111 32566 3227 0299 611
Ordinært utbytte30 000113 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte30 000113 000---
Konsernbidrag--50 9329 90228 414

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill97 241110 543123 84668 90473 277
Sum immaterielle midler97 241110 543123 84673 46578 337
Sum anleggsmidler103 284117 530125 75275 48678 775
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler5 8866 8741 7932 021438
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0----
Sum varige driftsmidler5 8866 8741 7932 021438
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00000
Sum finansielle anleggsmidler15711211200
Sum varelager-----
Kundefordringer230 125308 427296 45647 01961 170
Konsernfordringer-----
Sum fordringer331 097549 354356 38468 387162 583
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post0029 23701 802
Sum Kasse/Bank/Post0029 23701 802
Sum omløpsmidler331 097549 354385 62068 387164 386
Sum eiendeler434 381666 884511 372143 873243 160
Aksje/Selskapskapital1 0961 0961 0961 0961 096
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital1 0961 0961 0961 0961 096
Sum opptjent egenkapital49 08973 78674 11354 36054 202
Annen egenkapital49 08973 78674 11354 36054 202
Sum egenkapital50 18574 88275 20955 45655 298
Sum avsetninger til forpliktelser10 16310 7948 5116 34511 173
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld44 28854 28885 266067 096
Annen langsiktig gjeld44 28854 28885 266067 096
Sum langsiktig gjeld54 45165 08193 7776 34578 269
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld33 4366 86760 94919 65918 827
Skyldig offentlige avgifter9 1588 3447 1194 8555 479
Kortsiktig konserngjeld78 168166 19289 66819 45344 347
Annen kortsiktig gjeld178 982232 517184 65038 10640 942
Sum kortsiktig gjeld329 745526 921342 38682 072109 594
Sum gjeld384 196592 002436 16388 416187 863
SUM EGENKAPITAL OG GJELD434 381666 884511 372143 873243 160
Garantistillelser215 177173 63849 3433 2003 200
Pantstillelser00000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

DSV Air & Sea AS

Org nr 984 054 556

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo