Proff
Proff

DYREKJEDEN AS

Org nr913 365 909
AdresseInkognitogata 17, 0256 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---0668
Leder annen godtgjørelse----27

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 17910 54410 1207 3593 639
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter11 17910 54410 1207 3593 639
Varekostnad1 8991 7961 512769141
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 7572 3231 9791 3181 151
Herav kun lønn-1 9211 6491 110973
Ordinære avskrivninger3126261326
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader6 2995 8595 6374 5292 312
Driftsresultat1945419667329
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt529000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8191540
Sum finansinntekter60281540
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0-1-
Andre finanskostnader61013151
Sum annen finanskostnad61013151
Sum finanskostnader61113151
Resultat før skatt2495599687219
Sum skatt551232131592
Ordinært resultat1944367555627
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1944367555627
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5544-
Sum anleggsmidler24869941190
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler936490116-
Sum varige driftsmidler936490116-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler150----
Sum varelager195269131160202
Kundefordringer1 8131 6389591 129671
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 4522 0261 3481 4681 069
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 3311 5592 206757266
Sum Kasse/Bank/Post1 3311 5592 206757266
Sum omløpsmidler3 9783 8543 6852 3841 538
Sum eiendeler4 2253 9233 7782 5041 538
Aksje/Selskapskapital940940940800600
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital880940940800600
Sum opptjent egenkapital2 1022 0391 603848286
Annen egenkapital2 1022 0391 603848286
Sum egenkapital2 9822 9792 5431 648886
Sum avsetninger til forpliktelser0000−8
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000−8
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld711379691448407
Skyldig offentlige avgifter22122512296132
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld256216210157115
Sum kortsiktig gjeld1 2439441 235855660
Sum gjeld1 2439441 235855651
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 2253 9233 7782 5041 538
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

DYREKJEDEN AS

Org nr 913 365 909

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo