Proff
Proff

DYREKJEDEN AS

Org nr913 365 909
AdresseInkognitogata 17, 0256 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0668759
Leder annen godtgjørelse---279

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 54410 1207 3593 6393 188
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter10 54410 1207 3593 6393 188
Varekostnad1 7961 51276914173
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 3231 9791 3181 1511 271
Herav kun lønn1 9211 6491 1109731 079
Ordinære avskrivninger2626132626
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader5 8595 6374 5292 3121 796
Driftsresultat541966732921
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt90000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt191540-
Sum finansinntekter2815400
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-1-0
Andre finanskostnader10131511
Sum annen finanskostnad10131511
Sum finanskostnader11131511
Resultat før skatt559968721921
Sum skatt12321315925
Ordinært resultat436755562716
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat436755562716
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler544--
Sum anleggsmidler6994119026
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6490116-26
Sum varige driftsmidler6490116-26
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager269131160202247
Kundefordringer1 6389591 129671389
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0261 3481 4681 069455
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5592 206757266580
Sum Kasse/Bank/Post1 5592 206757266580
Sum omløpsmidler3 8543 6852 3841 5381 282
Sum eiendeler3 9233 7782 5041 5381 308
Aksje/Selskapskapital940940800600600
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital940940800600540
Sum opptjent egenkapital2 0391 603848286279
Annen egenkapital2 0391 603848286279
Sum egenkapital2 9792 5431 648886819
Sum avsetninger til forpliktelser000−8−5
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000−8−5
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld379691448407279
Skyldig offentlige avgifter2251229613286
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld216210157115121
Sum kortsiktig gjeld9441 235855660494
Sum gjeld9441 235855651489
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 9233 7782 5041 5381 308
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

DYREKJEDEN AS

Org nr 913 365 909

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo