Proff
Proff

Ebr Sikkerhet AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr999 033 881
Telefon949 87 910
AdresseSolheimveien 36, 1473 Lørenskog

Velkommen til EBR Sikkerhet AS Totalleverandør av svakstrømsløsninger! Ta kontakt for muligheter og løsninger for deg som privatperson eller for din bedrift i dag. For sterkstrømsløsninger: Kontakt EBR Elektro AS på www.ebrelektro.no.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---723618
Leder annen godtgjørelse---66

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 9053 9173 8773 8813 497
Annen driftsinntekt121116
Sum driftsinntekter3 9063 9193 8773 8923 503
Varekostnad1 4001 6701 7731 650900
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 2001 0491 0541 1021 363
Herav kun lønn9678678709431 104
Ordinære avskrivninger6390908559
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader695539475561422
Driftsresultat549571484494759
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0--160
Andre finanskostnader---00
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader0--160
Resultat før skatt549571484478759
Sum skatt125130108105167
Ordinært resultat424441376373592
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat424441376373592
Ordinært utbytte400400300300300
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte400400300300300
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler252392483573351
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler252392483573351
Sum varige driftsmidler252392483573351
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager77777
Kundefordringer58954713898263
Konsernfordringer-----
Sum fordringer623561161109282
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5111 3841 4181 2711 287
Sum Kasse/Bank/Post1 5111 3841 4181 2711 287
Sum omløpsmidler2 1411 9521 5861 3871 576
Sum eiendeler2 3932 3452 0691 9601 928
Aksje/Selskapskapital5050505050
Annen innskutt egenkapital−9−9−9−9−9
Sum innskutt egenkapital4141414141
Sum opptjent egenkapital1 2511 2271 1861 1091 037
Annen egenkapital1 2511 2271 1861 1091 037
Sum egenkapital1 2911 2681 2261 1501 077
Sum avsetninger til forpliktelser1125262021
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1125262021
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1512161588066
Skyldig offentlige avgifter297200144195119
Ordinært utbytte400400300300300
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte400400300300300
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld103106113109181
Sum kortsiktig gjeld1 0911 052816790829
Sum gjeld1 1021 077842810850
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 3932 3452 0691 9601 928
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6986051

Mer info fra Forvalt

Ebr Sikkerhet AS

Org nr 999 033 881

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo