Proff
Proff

Ecode AS

Org nr914 787 351
Telefon908 43 043
AdresseEdvard Griegs allé 5, 0479 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---480368
Leder annen godtgjørelse---4-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter552316449604589
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter552316449604589
Varekostnad16---0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader563563563611421
Herav kun lønn-493493538368
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader30944669147
Driftsresultat−57−341−160−7621
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt74231
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0----
Sum finansinntekter74231
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0--30
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader00030
Resultat før skatt−50−338−158−7622
Sum skatt---05
Ordinært resultat−50−338−158−7617
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−50−338−158−7617
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler23303000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler0000-
Aksjer/Investeringer i datterselskap03030--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler8----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler23303000
Sum varelager-000-
Kundefordringer2112386743
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2112386743
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post3506048901 1761 020
Sum Kasse/Bank/Post3506048901 1761 020
Sum omløpsmidler5626279761 1831 063
Sum eiendeler5856571 0061 1831 063
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-000-
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital151201538696771
Annen egenkapital151201538696771
Sum egenkapital351401738896971
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld11114
Skyldig offentlige avgifter16810613817538
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6515013011144
Sum kortsiktig gjeld23425626828791
Sum gjeld23425626828791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5856571 0061 1831 063
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Ecode AS

Org nr 914 787 351

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo