Proff
Proff

Ecode AS

Org nr914 787 351
Telefon908 43 043
AdresseEdvard Griegs allé 5, 0479 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--480368-
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter316449604589696
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter316449604589696
Varekostnad---028
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader563563611421416
Herav kun lønn493493538368364
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader944669147159
Driftsresultat−341−160−762194
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt42311
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter42311
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--300
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00300
Resultat før skatt−338−158−762294
Sum skatt--05−22
Ordinært resultat−338−158−7617116
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−338−158−7617116
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler3030001
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler000--
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---01
Sum finansielle anleggsmidler3030001
Sum varelager000--
Kundefordringer23867430
Konsernfordringer-----
Sum fordringer23867430
Sum investeringer000--
Kasse/Bank/Post6048901 1761 0201 066
Sum Kasse/Bank/Post6048901 1761 0201 066
Sum omløpsmidler6279761 1831 0631 066
Sum eiendeler6571 0061 1831 0631 067
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital000--
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital201538696771754
Annen egenkapital201538696771754
Sum egenkapital401738896971954
Sum avsetninger til forpliktelser000-0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld11146
Skyldig offentlige avgifter1061381753850
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1501301114434
Sum kortsiktig gjeld25626828791113
Sum gjeld25626828791113
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6571 0061 1831 0631 067
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ecode AS

Org nr 914 787 351

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo