Proff
Proff

Econa Informasjonsservice AS

Org nr937 747 187
AdresseRosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo
Del avEcona

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter82492777
Annen driftsinntekt5 4956 1555 2265 6005 373
Sum driftsinntekter5 5766 2045 2535 6075 380
Varekostnad5 1155 9885 2055 5625 358
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger289162---
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7814171424
Driftsresultat95393131−1
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-0122
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad06147
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader06147
Resultat før skatt95343028−6
Sum skatt21776−1
Ordinært resultat74262322−5
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat74262322−5
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4157030310
Sum anleggsmidler4157030310
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 9912 1077471 9711 896
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 1692 7591 2702 3032 283
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9412 0295 5003 4303 433
Sum Kasse/Bank/Post9412 0295 5003 4303 433
Sum omløpsmidler4 1104 7886 7705 7335 716
Sum eiendeler4 5245 4916 7705 7365 726
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 047973947924901
Annen egenkapital1 047973947924901
Sum egenkapital1 1471 0731 0471 0241 001
Sum avsetninger til forpliktelser11---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld11000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2752 5962 6521 6531 957
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld2 0341 5072 7622 7562 767
Annen kortsiktig gjeld1 046308306303-
Sum kortsiktig gjeld3 3764 4175 7234 7134 724
Sum gjeld3 3774 4185 7234 7134 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 5245 4916 7705 7365 726
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Econa Informasjonsservice AS

Org nr 937 747 187

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo