Proff
Proff

Econa

Org nr967 371 696
AdresseRosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 7191 8211 4321 8881 762
Leder annen godtgjørelse214-196317-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter92 86684 64275 89867 38061 445
Annen driftsinntekt1 2785038771 081573
Sum driftsinntekter94 14485 14576 77568 46162 018
Varekostnad12 42912 61011 0845 6905 261
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader41 60937 41833 46830 38227 147
Herav kun lønn31 19228 90326 48024 11521 350
Ordinære avskrivninger2 7241 3671 5981 5161 680
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader37 35433 36326 93431 24426 763
Driftsresultat283873 691−3711 167
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2282 3441 931277237
Sum finansinntekter2282 3441 931277237
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader19718484457618
Sum annen finanskostnad19718484457618
Sum finanskostnader19718484457618
Resultat før skatt592 7135 138−551786
Sum skatt0-0--
Ordinært resultat592 7135 138−551786
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat592 7135 138−551786
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler15 48010 9037 2186 5697 452
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6 5544 5748162 1682 912
Sum varige driftsmidler6 5544 5748162 1682 912
Aksjer/Investeringer i datterselskap100100100100100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler530530530530530
Andre fordringer8 2965 6995 7723 7713 910
Sum finansielle anleggsmidler8 9266 3296 4024 4014 540
Sum varelager351491737764705
Kundefordringer3404426
Konsernfordringer2 0341 5072 762--
Sum fordringer7 0753 8614 5646 5436 286
Sum investeringer23 16327 43926 04224 14721 777
Kasse/Bank/Post16 02213 12212 84210 54710 745
Sum Kasse/Bank/Post16 02213 12212 84210 54710 745
Sum omløpsmidler46 61144 91344 18542 00139 513
Sum eiendeler62 09155 81651 40348 57046 965
Aksje/Selskapskapital40 72040 66637 969-0
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital40 72040 66637 969-0
Sum opptjent egenkapital8 2965 6995 77234 76735 342
Annen egenkapital---34 76735 342
Sum egenkapital49 01646 36543 74134 76735 342
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---3 7713 910
Annen langsiktig gjeld---3 7713 910
Sum langsiktig gjeld0003 7713 910
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 1103 5672 1065 0343 015
Skyldig offentlige avgifter3 3682 7122 6422 2822 146
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 5973 1722 9142 7162 552
Sum kortsiktig gjeld13 0759 4517 66210 0327 713
Sum gjeld13 0759 4517 66213 80311 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD62 09155 81651 40348 57046 965
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Econa

Org nr 967 371 696

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo