Proff
Proff

ECOTEKK AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr921 693 346
Telefon907 11 243
AdresseLygnaveien 476, 4590 Snartemo

Vi utfører grunnarbeid i krevende terreng eller der helikopter er eneste alternativ for tilkomst. Du er velkommen til å ta kontakt med oss! For oss er kundene i fokus, vi skal ha fornøyde kunder og setter kundens ønsker og behov i høysetet.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---3020
Leder annen godtgjørelse---00

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 9455 4354 3663 299432
Annen driftsinntekt----25
Sum driftsinntekter6 9455 4354 3663 299457
Varekostnad1 8146698071 158405
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 6941 2906813862
Herav kun lønn1 4931 1666213530
Ordinære avskrivninger26623921277-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 6752 0191 363359145
Driftsresultat4961 2191 3041 319−95
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2----
Sum finansinntekter8--00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1111418
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1111418
Resultat før skatt5021 2181 3041 305−113
Sum skatt110268287262-
Ordinært resultat3929501 0171 043−113
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3929501 0171 043−113
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---0-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler424562778322545
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler424562778322322
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---0133
Sum varige driftsmidler424562778322455
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---090
Sum finansielle anleggsmidler---090
Sum varelager-----
Kundefordringer4561 018607675-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5591 217813734-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 6641 75273292925
Sum Kasse/Bank/Post2 6641 75273292925
Sum omløpsmidler3 2232 9691 5451 66225
Sum eiendeler3 6473 5312 3221 984570
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital----−6
Sum innskutt egenkapital300300300300294
Sum opptjent egenkapital2 4742 0821 132915−122
Annen egenkapital2 4742 0821 132915-
Sum egenkapital2 7742 3821 4321 215172
Sum avsetninger til forpliktelser0137201262-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----425
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0137201262425
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2113451543340
Skyldig offentlige avgifter261202114131−28
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1541337342-
Sum kortsiktig gjeld8731 012689507−28
Sum gjeld8731 149890769397
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 6473 5312 3221 984570
Garantistillelser----0
Pantstillelser----0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7057415

Mer info fra Forvalt

ECOTEKK AS

Org nr 921 693 346

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo