Proff
Proff
Profile-7046568
Din samarbeidspartner på regnskap!
Profile-7045680

EFFEKT REGNSKAP AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr913 173 600
Telefon917 58 123
AdresseHoffsveien 13, 0275 Oslo

Effekt Regnskap har 14 ansatte og har kontor på Skøyen i Oslo og Drammen. Vi er et fremtidsrettet regnskapsfirma som til en hver tid er ledende innen moderne teknologi.

Våre kunder møter et faglig kompetent personale, som er genuint opptatt av å ivareta og tilrettelegge for den enkelte kundes behov og ønsker. Viktig for oss er kvalitet og effektivitet, med kunden i fokus.

Vi jobber på Online regnskapssystemer. Her kan både dere og vi koble seg opp på samme system

Effekt Regnskap har også et søsterselskap Effekt Råd og Revisjon der vi kan levere revisjonstjenester. 

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 022105939
Leder annen godtgjørelse--445

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter15 65712 63712 00411 66912 204
Annen driftsinntekt95330
Sum driftsinntekter15 66612 64212 00711 67312 204
Varekostnad2 4432 2641 7441 6801 319
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 5797 3117 7318 3177 917
Herav kun lønn7 1616 1426 5046 9326 652
Ordinære avskrivninger4221232832
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0521 5941 4412 1351 797
Driftsresultat2 5501 4531 068−4871 139
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt38481
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00---
Sum finansinntekter38481
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad21082
Andre finanskostnader00---
Sum annen finanskostnad00---
Sum finanskostnader21082
Resultat før skatt2 5511 4601 072−4881 139
Sum skatt5883211540293
Ordinært resultat1 9641 139918−488846
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 9641 139918−488846
Ordinært utbytte600300300-300
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte600300300-300
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler19718394117129
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler16718394117129
Sum varige driftsmidler16718394117129
Aksjer/Investeringer i datterselskap30----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler30---0
Sum varelager-----
Kundefordringer1 3119401 1251 4121 395
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 3119401 1911 4491 422
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 4733 2332 4481 0782 126
Sum Kasse/Bank/Post5 4733 2332 4481 0782 126
Sum omløpsmidler6 7854 1733 6382 5273 548
Sum eiendeler6 9824 3563 7322 6443 677
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital3 1951 831992374862
Annen egenkapital3 1951 831992374862
Sum egenkapital3 2251 8611 022404892
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld132711137166
Skyldig offentlige avgifter1 072793827909971
Ordinært utbytte600300300-300
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte600300300-300
Kortsiktig konserngjeld--200200-
Annen kortsiktig gjeld1 3651 0101 1161 0601 156
Sum kortsiktig gjeld3 7572 4952 7102 2412 785
Sum gjeld3 7572 4952 7102 2412 785
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 9824 3563 7322 6443 677
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene


Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

EFFEKT REGNSKAP AS

Org nr 913 173 600

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo