Proff
Proff

Eirik Moe AS

Org nr988 725 846
Adresse SULDALSOSEN, 4237 Suldalsosen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--366589553
Leder annen godtgjørelse---115-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3714875006271 068
Annen driftsinntekt60----
Sum driftsinntekter4314875006271 068
Varekostnad10317913774224
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader108317681502
Herav kun lønn00281608442
Ordinære avskrivninger712727671
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader300220154221432
Driftsresultat1068−180−425−161
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22322
Sum finansinntekter22332
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt1370−178−423−158
Sum skatt---0225
Ordinært resultat1370−178−423−384
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1370−178−423−384
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0---0
Sum anleggsmidler241247260312323
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler171971147
Sum varige driftsmidler171971147
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler240240240240176
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler240240240240176
Sum varelager---013
Kundefordringer3661108175132
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3683127178132
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1771956399531
Sum Kasse/Bank/Post1771956399531
Sum omløpsmidler213277189277676
Sum eiendeler454525449588999
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital104104104104104
Sum opptjent egenkapital−215−228−298−120302
Annen egenkapital---0302
Sum egenkapital−111−124−194−16406
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld133312565
Skyldig offentlige avgifter141277369
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld538605636506459
Sum kortsiktig gjeld565649643605593
Sum gjeld565649643605593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD454525449588999
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Eirik Moe AS

Org nr 988 725 846

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo