Proff
Proff

Elektroservice Skien AS

Org nr924 651 997
Telefon408 89 940
AdresseKjellemovegen 30 A, 3740 Skien

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

10.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse--1

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 0951 52281
Annen driftsinntekt0--
Sum driftsinntekter2 0951 52281
Varekostnad77847531
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader5373511
Herav kun lønn468307-
Ordinære avskrivninger128-
Nedskrivning---
Andre driftskostnader24622347
Driftsresultat5224653
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt100
Sum finansinntekter100
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader00-
Sum annen finanskostnad00-
Sum finanskostnader00-
Resultat før skatt5234653
Sum skatt115101-
Ordinært resultat4083643
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat4083643
Ordinært utbytte200100-
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte200100-
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler34460
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3446-
Sum varige driftsmidler3446-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager58-
Kundefordringer24227033
Konsernfordringer---
Sum fordringer24729950
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post81734437
Sum Kasse/Bank/Post81734437
Sum omløpsmidler1 06965287
Sum eiendeler1 10269887
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−8−8−8
Sum innskutt egenkapital222222
Sum opptjent egenkapital4752673
Annen egenkapital4752673
Sum egenkapital49728925
Sum avsetninger til forpliktelser01-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld-020
Annen langsiktig gjeld-020
Sum langsiktig gjeld0120
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld737941
Skyldig offentlige avgifter16793-
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld2501353
Sum kortsiktig gjeld60640843
Sum gjeld60640963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 10269887
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Elektroservice Skien AS

Org nr 924 651 997

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo