Proff
Proff

Elvsanden AS

Org nr989 058 045
AdresseOla Setroms veg 16, 7024 Trondheim

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter00000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1415151412
Driftsresultat−14−15−15−14−12
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt611307298192195
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt18 51623305 3660
Sum finansinntekter19 1275402985 558195
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad20537714244
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader20537714244
Resultat før skatt19 0944722065 403140
Sum skatt17753454432
Ordinært resultat18 9174201615 360108
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat18 9174201615 360108
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler17 76920 88720 83619 8899 500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030303030
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler07 7123 187525-
Andre fordringer8 0002 5007 0258 550-
Sum finansielle anleggsmidler17 76920 88720 83619 8899 500
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer--100100550
Sum fordringer230-1001001 600
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 680162310152
Sum Kasse/Bank/Post16 680162310152
Sum omløpsmidler16 910161024101 752
Sum eiendeler34 67920 90320 93820 29911 252
Aksje/Selskapskapital125125125125125
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital155155155155155
Sum opptjent egenkapital29 14710 2299 8109 6494 289
Annen egenkapital29 14710 2299 8109 6494 289
Sum egenkapital29 30210 3859 9659 8044 444
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 4009 46610 52810 4516 775
Annen langsiktig gjeld4 4009 46610 52810 4516 775
Sum langsiktig gjeld4 4009 46610 52810 4516 775
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld8001 000400--
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld9771 0534454432
Sum gjeld5 37710 51810 97310 4956 807
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 67920 90320 93820 29911 252
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Elvsanden AS

Org nr 989 058 045

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo