Proff
Proff

Enggrav Bjørn Reg Revisor AS

Org nr978 643 353
AdresseO H Holtas gate 22, 3678 Notodden

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--810804764
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 6122 4311 9301 7871 690
Annen driftsinntekt---705108
Sum driftsinntekter2 6122 4311 9302 4911 798
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 176959944925867
Herav kun lønn828816810802747
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning011---
Andre driftskostnader495340303337310
Driftsresultat9411 1216831 229622
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2911995
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt615637---
Sum finansinntekter6446401995
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01223
Andre finanskostnader51940116--
Sum annen finanskostnad51940116--
Sum finanskostnader5194021823
Resultat før skatt1 0671 3596831 237625
Sum skatt214248154273145
Ordinært resultat8531 111529964480
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8531 111529964480
Ordinært utbytte--200400200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte300600---
Sum utbytte300600200400200
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00111111
Sum anleggsmidler111133331 416
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---01 382
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-0111111
Sum varige driftsmidler0011111 394
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1111111111
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1111111111
Sum varelager00000
Kundefordringer8011 4171 2121 2581 591
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8011 4261 2321 2751 612
Sum investeringer03 610000
Kasse/Bank/Post5 5521 2143 9133 6911 264
Sum Kasse/Bank/Post5 5521 2143 9133 6911 264
Sum omløpsmidler6 3536 2505 1444 9662 876
Sum eiendeler6 3646 2615 1775 0004 292
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital5 4174 8644 3534 1233 560
Annen egenkapital5 4174 8644 3534 1233 560
Sum egenkapital5 5174 9644 4534 2233 660
Sum avsetninger til forpliktelser17000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld17000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1058749
Skyldig offentlige avgifter218251241202172
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld39815112398107
Sum kortsiktig gjeld8461 290725776632
Sum gjeld8471 297725776632
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 3646 2615 1775 0004 292
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Enggrav Bjørn Reg Revisor AS

Org nr 978 643 353

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo