Proff
Proff

Enlightaid AS

Org nr918 343 628
Telefon478 77 075
AdresseSørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt010-050
Sum driftsinntekter0100050
Varekostnad14580---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader----0
Herav kun lønn-00--
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader84262−4844104
Driftsresultat−229−33248−44−54
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01003
Sum finansinntekter01003
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-200-
Andre finanskostnader03000
Sum annen finanskostnad03000
Sum finanskostnader05000
Resultat før skatt−229−33748−45−51
Sum skatt-----
Ordinært resultat−229−33748−45−51
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−229−33748−45−51
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler440000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer44----
Sum finansielle anleggsmidler44----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-22---
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post20320142163
Sum Kasse/Bank/Post20320142163
Sum omløpsmidler20341142163
Sum eiendeler24841142163
Aksje/Selskapskapital3131313131
Annen innskutt egenkapital−7−7−7−7−7
Sum innskutt egenkapital133133133133133
Sum opptjent egenkapital−790−561−224−272−228
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−657−428−91−139−94
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0909090
Annen langsiktig gjeld-0909090
Sum langsiktig gjeld820380909090
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3338-6867
Skyldig offentlige avgifter5050--0
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld22152-
Sum kortsiktig gjeld8589157067
Sum gjeld905469105160157
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24841142163
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Enlightaid AS

Org nr 918 343 628

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo