Proff
Proff

Enter Revisjon Finnmark AS

Org nr997 397 649
AdresseMarkveien 57, 9510 Alta

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 2492 0541 6131 771
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 70013 50013 08012 33111 681
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter13 70013 50013 08012 33111 681
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 9479 68510 77510 1549 068
Herav kun lønn9 0138 94610 3239 7388 553
Ordinære avskrivninger5149505117
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4812 4892 0681 9742 003
Driftsresultat1 2221 277188152592
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8834321853
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter8834321853
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00-0-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00-0-
Resultat før skatt1 3101 311220170646
Sum skatt2882894837145
Ordinært resultat1 0221 023172132500
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0211 023172132500
Ordinært utbytte1 0001 020300-2 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0001 020300-2 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler977294122159
Sum anleggsmidler3061 3523744522 989
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler209260280330330
Sum varige driftsmidler209260280330330
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer01 020-02 500
Sum finansielle anleggsmidler01 020-02 500
Sum varelager-----
Kundefordringer1 0511 2511 146906843
Konsernfordringer--500--
Sum fordringer1 1741 3711 686918887
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 9983 0984 1864 3492 911
Sum Kasse/Bank/Post3 9983 0984 1864 3492 911
Sum omløpsmidler5 1724 4695 8725 2673 797
Sum eiendeler5 4785 8216 2465 7196 786
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital15961342
Annen egenkapital15961342
Sum egenkapital515509506634502
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter290315---
Kortsiktig konserngjeld20----
Annen kortsiktig gjeld3 3453 7105 4195 0843 693
Sum kortsiktig gjeld4 9635 3135 7405 0846 284
Sum gjeld4 9635 3135 7405 0846 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 4785 8216 2465 7196 786
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Enter Revisjon Finnmark AS

Org nr 997 397 649

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo