Proff
Proff

EUROMET AS

Org nr920 014 372
AdresseSteinbekkhaugveien 40, 8611 Mo I Rana

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn761817732709689
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 9003 4553 1863 3634 941
Annen driftsinntekt00300-
Sum driftsinntekter3 9003 4553 2163 3634 941
Varekostnad4613062842361 073
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 9231 9151 6441 4891 936
Herav kun lønn1 6561 7391 4471 5951 500
Ordinære avskrivninger-0351256
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 1339801 0471 1051 430
Driftsresultat383255207521446
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt16382746
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1-015
Sum finansinntekter16382951
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00110
Andre finanskostnader-01--
Sum annen finanskostnad-01--
Sum finanskostnader00210
Resultat før skatt399258213548497
Sum skatt885850122−17
Ordinært resultat310200163426514
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat310200163426514
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler212633158165
Sum anleggsmidler214149193212
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--03546
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---00
Sum varige driftsmidler--03547
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-1416--
Sum varelager636582520494390
Kundefordringer324270225428195
Konsernfordringer702144344-225
Sum fordringer1 083494647440439
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5941 3559684773 961
Sum Kasse/Bank/Post1 5941 3559684773 961
Sum omløpsmidler3 3132 4312 1351 4114 790
Sum eiendeler3 3342 4712 1841 6045 002
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital970268268−15−15
Sum innskutt egenkapital1 0002982981515
Sum opptjent egenkapital1 006696496348−78
Annen egenkapital1 0066964963480
Sum egenkapital2 006994794363−63
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld931981786894
Skyldig offentlige avgifter189248299220373
Kortsiktig konserngjeld7026997115144 001
Annen kortsiktig gjeld261285201324483
Sum kortsiktig gjeld1 3281 4771 3891 2415 065
Sum gjeld1 3281 4771 3891 2415 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3342 4712 1841 6045 002
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

EUROMET AS

Org nr 920 014 372

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo