Proff
Proff

Exacta Services AS

Org nr963 740 085
Telefon926 30 300
AdresseDyrmyrgata 4, 3611 Kongsberg

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter32 41330 91327 46924 51525 855
Annen driftsinntekt821164---
Sum driftsinntekter33 23431 07627 46924 51525 855
Varekostnad1 8031 6292 5912 9313 457
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 71015 18512 64111 17310 910
Herav kun lønn12 19512 30510 4499 6009 600
Ordinære avskrivninger220222198159155
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader13 05111 64811 15410 6598 571
Driftsresultat3 4502 392885−4072 763
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5112212333
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0−2132136290
Sum finansinntekter51−20023465233
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad89969511387
Andre finanskostnader053654232
Sum annen finanskostnad053654232
Sum finanskostnader89150160156119
Resultat før skatt3 4132 042959902 678
Sum skatt773503166−248447
Ordinært resultat2 6391 5397933372 231
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 6391 5397933372 231
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler40264828134
Sum anleggsmidler1 0926301 817925573
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler383583570524420
Sum varige driftsmidler383583570524420
Aksjer/Investeringer i datterselskap--1 1759595
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler67020242424
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler670201 199119119
Sum varelager-----
Kundefordringer5 5783 7813 0323 0713 410
Konsernfordringer--310-0
Sum fordringer4 2994 3964 2314 6525 576
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 9735 9074 2853 4523 618
Sum Kasse/Bank/Post6 9735 9074 2853 4523 618
Sum omløpsmidler11 27110 3038 5178 1049 194
Sum eiendeler12 36410 93310 3349 0299 767
Aksje/Selskapskapital1 8321 8321 8321 8321 832
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 8321 8321 8321 8321 832
Sum opptjent egenkapital2 4632 6132 6722 7082 370
Annen egenkapital2 4632 6132 6722 7082 370
Sum egenkapital4 2954 4454 5044 5404 202
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--367514807
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00367514807
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 1131 2371 3538791 102
Skyldig offentlige avgifter1 9921 6641 5871 2631 711
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld3 5772 203828752474
Annen kortsiktig gjeld1 3871 3841 6941 0821 061
Sum kortsiktig gjeld8 0696 4885 4633 9764 757
Sum gjeld8 0696 4885 8304 4905 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 36410 93310 3349 0299 767
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Exacta Services AS

Org nr 963 740 085

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo