Proff
Proff

Exbo Holding AS

Org nr919 930 241
AdresseStorgata 10, 4790 Lillesand

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter00000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader164160---
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader212552662523
Driftsresultat−375−215−266−25−23
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0301511
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt02 1603 720--
Sum finansinntekter3792 3974 027458415
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--000
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader--000
Resultat før skatt42 1823 762433392
Sum skatt119349590
Ordinært resultat32 1633 728338302
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat32 1633 728338302
Ordinært utbytte-5 5008 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-5 5008 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler46 59811 11412 08716 55319 500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler46 59811 11412 08716 55319 500
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer02 1603 713118428
Sum fordringer02 1603 713118428
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 2884 8998 2043 66667
Sum Kasse/Bank/Post2 2884 8998 2043 66667
Sum omløpsmidler2 2887 05911 9173 784495
Sum eiendeler48 88718 17324 00420 33819 995
Aksje/Selskapskapital1 2001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital24 86312 63315 97019 58819 588
Sum opptjent egenkapital3-0654316
Annen egenkapital3-0654316
Sum egenkapital24 86612 63315 97020 24219 904
Sum avsetninger til forpliktelser01415--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld24 000----
Annen langsiktig gjeld24 000----
Sum langsiktig gjeld24 000141500
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-5 5008 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-5 5008 000--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld06---
Sum kortsiktig gjeld205 5268 0199590
Sum gjeld24 0205 5408 0349590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD48 88718 17324 00420 33819 995
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Exbo Holding AS

Org nr 919 930 241

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo