Proff
Proff

Exbo Mandal

Org nr986 857 044
AdresseBryggegata 40, 4514 Mandal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2571 2531 134
Leder annen godtgjørelse--625681

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter54 68456 65945 61938 08334 294
Annen driftsinntekt5 0293 4153 2262 6113 977
Sum driftsinntekter59 71360 07448 84540 69438 271
Varekostnad7 0003 9863 9613 9824 921
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader29 48530 42824 67520 85017 859
Herav kun lønn24 48625 62520 89817 66214 946
Ordinære avskrivninger10788989173
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 8399 4219 3838 5647 448
Driftsresultat13 28316 15210 7297 2067 971
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt236302−38308531
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt003010
Sum finansinntekter236302−36308542
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad697763807761640
Andre finanskostnader01112
Sum annen finanskostnad01112
Sum finanskostnader717764807762642
Resultat før skatt12 80215 6899 8866 7537 870
Sum skatt2 8643 4512 1831 4891 816
Ordinært resultat9 93812 2387 7035 2646 054
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 93812 2387 7035 2646 054
Ordinært utbytte12 0008 3009 0002 0005 450
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte12 0008 3009 0002 0005 450
Konsernbidrag--437780-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler181287275314325
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler181287275314325
Sum varige driftsmidler181287275314325
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer17 92916 34017 50016 35015 755
Konsernfordringer-----
Sum fordringer19 40616 90717 52316 68316 915
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 02821 55910 1177 5225 423
Sum Kasse/Bank/Post8 02821 55910 1177 5225 423
Sum omløpsmidler27 43438 46627 64024 20622 338
Sum eiendeler27 61438 75327 91424 52022 663
Aksje/Selskapskapital150150150150150
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital150150150150150
Sum opptjent egenkapital4 7156 7772 8394 5732 089
Annen egenkapital4 7156 7772 8394 5732 089
Sum egenkapital4 8656 9272 9894 7232 239
Sum avsetninger til forpliktelser02---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld02000
Gjeld til kredittinstitusjoner17912 9998 5838 2358 130
Leverandørgjeld7545271 439606857
Skyldig offentlige avgifter2 9182 7862 0931 4971 604
Ordinært utbytte12 0008 3009 0002 0005 450
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte12 0008 3009 0002 0005 450
Kortsiktig konserngjeld--5603 000-
Annen kortsiktig gjeld4 0336 5625 6895 1904 017
Sum kortsiktig gjeld22 75031 82424 92519 79720 424
Sum gjeld22 75031 82624 92519 79720 424
SUM EGENKAPITAL OG GJELD27 61438 75327 91424 52022 663
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Exbo Mandal

Org nr 986 857 044

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo