Proff
Proff

Falstads Regnskapsservice AS

Org nr961 395 305
AdresseKirkegata 75 A, 7600 Levanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 0551 0571 026
Leder annen godtgjørelse--12144

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter44 02533 28932 26232 61630 270
Annen driftsinntekt7169718624
Sum driftsinntekter44 09633 35932 33332 70230 294
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader26 91520 89520 30623 12721 427
Herav kun lønn21 60516 49716 37218 53517 178
Ordinære avskrivninger1 824436420237188
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader8 4246 0785 2995 4994 757
Driftsresultat6 9335 9506 3093 8393 921
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6315358
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1910752
Sum finansinntekter251422409
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10828241710
Andre finanskostnader00011
Sum annen finanskostnad00011
Sum finanskostnader10828241810
Resultat før skatt6 8505 9366 3073 8603 921
Sum skatt1 7461 3061 393849915
Ordinært resultat5 1044 6304 9143 0103 005
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 1044 6304 9143 0103 005
Ordinært utbytte3 0003 000-2 8903 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 0003 000-2 8903 100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill2 857----
Sum immaterielle midler5 7241 4091 223816191
Sum anleggsmidler6 3135 6811 5061 147652
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler506129165263460
Sum varige driftsmidler506129165263460
Aksjer/Investeringer i datterselskap04 000---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---01
Andre fordringer8314311868-
Sum finansielle anleggsmidler834 143118681
Sum varelager-----
Kundefordringer5 8904 1803 5664 0723 445
Konsernfordringer0250---
Sum fordringer6 4564 9793 9664 3543 745
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 5283 7226 0563 9174 656
Sum Kasse/Bank/Post5 5283 7226 0563 9174 656
Sum omløpsmidler11 9848 70110 0228 2718 401
Sum eiendeler18 29714 38211 5299 4179 053
Aksje/Selskapskapital236236236236236
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital374374374374374
Sum opptjent egenkapital5 1602 6941 06415030
Annen egenkapital5 1602 6941 06415030
Sum egenkapital5 5343 0681 438524404
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 5671 967---
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld0----
Annen langsiktig gjeld0----
Sum langsiktig gjeld1 5671 967000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld801504424490468
Skyldig offentlige avgifter3 2272 2002 0342 1602 028
Ordinært utbytte3 0003 000-2 8903 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 0003 000-2 8903 100
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 3852 3462 2332 4782 150
Sum kortsiktig gjeld11 1969 34710 0918 8938 649
Sum gjeld12 76311 31410 0918 8938 649
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 29714 38211 5299 4179 053
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Falstads Regnskapsservice AS

Org nr 961 395 305

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo