Proff
Proff

Fellesorganisasjonen (FO)

Org nr870 953 852
Telefon919 19 916
AdresseMariboes gate 13, 0183 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---578837
Leder annen godtgjørelse---7414

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter243 719228 849216 207210 412198 776
Annen driftsinntekt18 78917 46917 33813 61114 551
Sum driftsinntekter262 508246 318233 545224 023213 327
Varekostnad70 18467 21463 44159 84158 193
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader66 61964 56855 29055 85053 648
Herav kun lønn51 92850 52444 50741 72641 323
Ordinære avskrivninger783701696559455
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader123 684102 348103 042102 51599 581
Driftsresultat1 23811 48611 0775 2581 451
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 9204466451 126550
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter1 9204466451 126550
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1918100
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1918100
Resultat før skatt3 13911 91411 7216 3842 000
Sum skatt-----
Ordinært resultat3 13911 91411 7216 3842 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 13911 91411 7216 3842 000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler264781166194
Sum anleggsmidler1 8981 3621 0821 2611 130
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 8721 3151 0011 095936
Sum varige driftsmidler1 8721 3151 0011 095936
Aksjer/Investeringer i datterselskap0000-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0000-
Sum varelager2 6281 5207811 654683
Kundefordringer5361 8661 0831 031848
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 4632 9532 5371 5091 526
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post98 55595 30484 81070 44563 707
Sum Kasse/Bank/Post98 55595 30484 81070 44563 707
Sum omløpsmidler103 64699 77888 12873 60765 916
Sum eiendeler105 543101 13989 20974 86967 046
Aksje/Selskapskapital59 43256 43245 43234 43228 432
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital59 43256 43245 43234 43228 432
Sum opptjent egenkapital13 40913 26912 35511 31410 930
Annen egenkapital13 40913 26912 35511 31410 930
Sum egenkapital72 84169 70257 78745 74639 362
Sum avsetninger til forpliktelser213 07110 1596 4624 217
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld----0
Sum langsiktig gjeld213 07110 1596 4624 217
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7 0094 5471 5847 0532 892
Skyldig offentlige avgifter4 5024 6713 8743 4433 475
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld21 17119 14915 80612 16517 100
Sum kortsiktig gjeld32 68128 36621 26322 66123 467
Sum gjeld32 70231 43831 42229 12327 684
SUM EGENKAPITAL OG GJELD105 543101 13989 20974 86967 046
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fellesorganisasjonen (FO)

Org nr 870 953 852

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo