Proff
Proff

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP - FMSO

Org nr981 411 315
Telefon948 14 385
AdresseSt. Halvards gate 33, 0192 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt2 7763 2872 6502 9853 251
Sum driftsinntekter2 7763 2872 6502 9853 251
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 7661 5461 4911 5181 861
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 0061 7531 1391 2101 319
Driftsresultat4−132025670
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt20000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter20000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader6000-
Sum annen finanskostnad6000-
Sum finanskostnader60000
Resultat før skatt0−132025671
Sum skatt-----
Ordinært resultat0−132025671
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat0−132025671
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer65331113
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9740443943
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9831 0441 1851 002604
Sum Kasse/Bank/Post9831 0441 1851 002604
Sum omløpsmidler1 0801 0841 2291 041647
Sum eiendeler1 0801 0841 2291 041647
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital366366379367242
Annen egenkapital366366379367242
Sum egenkapital466466479467342
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15930430123734
Skyldig offentlige avgifter162133151145152
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld292180298192119
Sum kortsiktig gjeld614617750574305
Sum gjeld614617750574305
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 0801 0841 2291 041647
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP - FMSO

Org nr 981 411 315

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo