Proff
Proff

Filmfestivalen, Den norske

Org nr942 907 788
AdresseKnut Knutsen OAS gate 4, 5528 Haugesund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0886872872817
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt13 11012 71811 16912 07714 025
Sum driftsinntekter13 11012 71811 16912 07714 025
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 4363 0752 7973 0032 844
Herav kun lønn2 6311 6742 2772 3812 430
Ordinære avskrivninger524476257
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10 5529 5138 0909 13110 834
Driftsresultat−882107234−119290
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12122
Sum finansinntekter12122
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader184---
Sum annen finanskostnad184---
Sum finanskostnader184---
Resultat før skatt−899104236−117291
Sum skatt-----
Ordinært resultat−899104236−117291
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−899104236−117291
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler33376194156
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler33376194156
Sum varige driftsmidler33376194156
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00---
Sum varelager-----
Kundefordringer1294551 276239891
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8481 8281 7014131 130
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8191 8531 4721 8871 181
Sum Kasse/Bank/Post8191 8531 4721 8871 181
Sum omløpsmidler1 6673 6803 1732 3002 311
Sum eiendeler1 6993 7183 2352 3942 467
Aksje/Selskapskapital130130130130130
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital130130130130130
Sum opptjent egenkapital1 1142 0131 9091 6731 790
Annen egenkapital1 1142 0131 9091 6731 790
Sum egenkapital1 2442 1432 0391 8031 920
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld311 2976168037
Skyldig offentlige avgifter71108626965
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld353169517442444
Sum kortsiktig gjeld4551 5741 196590547
Sum gjeld4551 5741 196590547
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6993 7183 2352 3942 467
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Filmfestivalen, Den norske

Org nr 942 907 788

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo