Proff
Proff

FINNØY FISKERISELSKAP AS

Org nr929 913 167
AdresseIndustrivegen 19, 6296 Harøy

Om oss
Velkommen til Finnøy Fiskeriselskap.
Vi er et fiskebåt rederi som driver fartøyet M/S Vonar. Fartøyet M/S Vonar er 50 meter og driver fiske med garn og line.
Vonar driver i hovedsak med fiske etter torsk, hyse og sei. I tillegg til en del andre fiskeslag, som bl.a. blå kveite, lange og brosme.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn0
Leder annen godtgjørelse0

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter95 753
Annen driftsinntekt386
Sum driftsinntekter96 138
Varekostnad20 065
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader47 133
Herav kun lønn9 486
Ordinære avskrivninger5 883
Nedskrivning-
Andre driftskostnader16 021
Driftsresultat7 036
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt350
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt239
Sum finansinntekter589
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad2 017
Andre finanskostnader290
Sum annen finanskostnad290
Sum finanskostnader5 365
Resultat før skatt2 259
Sum skatt1 139
Ordinært resultat1 120
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat1 120
Ordinært utbytte0
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte0
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler45 134
Sum anleggsmidler108 336
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 838
Maskiner/anlegg/biler0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 731
Sum varige driftsmidler63 202
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager-
Kundefordringer7 443
Konsernfordringer-
Sum fordringer13 057
Sum investeringer19 324
Kasse/Bank/Post25 067
Sum Kasse/Bank/Post25 067
Sum omløpsmidler57 449
Sum eiendeler165 785
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital33 025
Sum opptjent egenkapital0
Annen egenkapital0
Sum egenkapital33 025
Sum avsetninger til forpliktelser8 943
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner84 700
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld93 643
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld7 619
Skyldig offentlige avgifter12 307
Kortsiktig konserngjeld4 000
Annen kortsiktig gjeld13 938
Sum kortsiktig gjeld39 117
Sum gjeld132 760
SUM EGENKAPITAL OG GJELD165 785
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

FINNØY FISKERISELSKAP AS

Org nr 929 913 167

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo