Proff
Proff

FinnmarksRevisjon AS

Org nr934 330 676
AdresseKirkegata 8, 9600 Hammerfest

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn8638638439041 010
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 4965 1295 8165 8065 491
Annen driftsinntekt016130
Sum driftsinntekter5 4965 1315 8785 8095 491
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3783 9644 8424 6944 330
Herav kun lønn4 1563 8234 6994 5094 180
Ordinære avskrivninger99833
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 1131 1851 0321 1281 253
Driftsresultat−3−27−4−16−95
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt622172017
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter622172017
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-1031
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-1031
Resultat før skatt3−5132−79
Sum skatt-01100
Ordinært resultat3−511−80
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3−511−80
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1119281921
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1119281921
Sum varige driftsmidler1119281921
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer29576387216529
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2667661 3961 1721 337
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post557751657481363
Sum Kasse/Bank/Post557751657481363
Sum omløpsmidler1 8231 5172 0531 6531 701
Sum eiendeler1 8341 5372 0811 6721 722
Aksje/Selskapskapital255255300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital348348396396396
Sum opptjent egenkapital30310
Annen egenkapital30310
Sum egenkapital351348398397396
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld−410339213
Skyldig offentlige avgifter13722107057
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3491 1571 5311 1831 256
Sum kortsiktig gjeld1 4821 1881 6831 2751 326
Sum gjeld1 4821 1881 6831 2751 326
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 8341 5372 0811 6721 722
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

FinnmarksRevisjon AS

Org nr 934 330 676

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo