Proff
Proff

Fiskenes Borettslag

Org nr971 124 431
AdresseFiskenes 21, 9180 Skjervøy

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt989983985989985
Sum driftsinntekter989983985989985
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5954537692
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader343512463338351
Driftsresultat587417470575542
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt20010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter20010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader9162779773
Sum annen finanskostnad9162779773
Sum finanskostnader9162779773
Resultat før skatt498355394478469
Sum skatt-----
Ordinært resultat498355394478469
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat498355394478469
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler11 19011 19011 19011 19011 190
Tomter, bygninger og annen fast eiendom11 19011 19011 19011 19011 190
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler11 19011 19011 19011 19011 190
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer027172
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post1 4421 080892643300
Sum Kasse/Bank/Post1 4421 080892643300
Sum omløpsmidler1 4421 083900660301
Sum eiendeler12 63212 27312 09011 85011 491
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital22222
Sum innskutt egenkapital22222
Sum opptjent egenkapital7 7037 2056 8496 4565 978
Annen egenkapital7 7037 2056 8496 4565 978
Sum egenkapital7 7057 2066 8516 4575 979
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 8793 0233 1763 3193 453
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 0282 0282 0282 0282 028
Annen langsiktig gjeld2 0282 0282 0282 0282 028
Sum langsiktig gjeld4 9075 0515 2045 3485 482
Gjeld til kredittinstitusjoner10011
Leverandørgjeld109263619
Skyldig offentlige avgifter11422
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld94579
Sum kortsiktig gjeld2115354530
Sum gjeld4 9285 0665 2395 3935 512
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 63212 27312 09011 85011 491
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fiskenes Borettslag

Org nr 971 124 431

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo