Proff
Proff

Fjellstyrene i Holtålen Sa

Org nr918 749 365
AdresseGraftåsvegen 9, 7380 Ålen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn--665649
Leder annen godtgjørelse--31-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 2032 1651 9982 161
Annen driftsinntekt180030
Sum driftsinntekter2 2212 1651 9982 191
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader1 5019401 5111 593
Herav kun lønn1 2456471 2411 319
Ordinære avskrivninger14141413
Nedskrivning----
Andre driftskostnader794846821834
Driftsresultat−88365−348−249
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt-001
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter-001
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad4511
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader4511
Resultat før skatt−92360−348−249
Sum skatt----
Ordinært resultat−92360−348−249
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−92360−348−249
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler50647891
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler50647891
Sum varige driftsmidler50647891
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer286193503416
Konsernfordringer----
Sum fordringer301194515429
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post9701 131453640
Sum Kasse/Bank/Post9701 131453640
Sum omløpsmidler1 2711 3259691 069
Sum eiendeler1 3211 3891 0461 160
Aksje/Selskapskapital----
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital300300300300
Sum opptjent egenkapital−147−55−416−68
Annen egenkapital---0
Sum egenkapital153245−116232
Sum avsetninger til forpliktelser----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld244324401-
Annen langsiktig gjeld244324401-
Sum langsiktig gjeld2443244010
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld1114054116
Skyldig offentlige avgifter162160140201
Kortsiktig konserngjeld476480469-
Annen kortsiktig gjeld17514199611
Sum kortsiktig gjeld924821762928
Sum gjeld1 1681 1451 162928
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 3211 3891 0461 160
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fjellstyrene i Holtålen Sa

Org nr 918 749 365

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo