Proff
Proff

Flaktveit Idrettsklubb

Org nr983 746 926
Telefon480 70 791
AdresseBreimyra 68A, 5134 Flaktveit

Flaktveit IK vil inkludere alle i nærmiljøet som ønsker å drive med aktivitet og idrett, i alle aldre.

Vi bryr oss jobber for trivsel og utvikling i nærmiljøet og og vil bidra til økt aktivitet på Flaktveit og Li.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn607567586488273
Leder annen godtgjørelse44544

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8579331 3511 311944
Annen driftsinntekt6 1355 0434 5925 8455 050
Sum driftsinntekter6 9925 9765 9437 1575 994
Varekostnad2 6991 8681 3193 2372 011
Beholdningsendringer217----
Lønnskostnader2 8332 1561 5531 8821 771
Herav kun lønn2 4371 8471 3011 6151 516
Ordinære avskrivninger7982352435
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8778285362 0651 780
Driftsresultat−7141 0432 500−52397
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00122
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5347244029
Andre finanskostnader1184117
Sum annen finanskostnad1184117
Sum finanskostnader6455295036
Resultat før skatt−7789882 472−100363
Sum skatt-----
Ordinært resultat−7789882 472−100363
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−7789882 472−100363
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler307387230266289
Tomter, bygninger og annen fast eiendom121180111
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler187207230265289
Sum varige driftsmidler307387230266289
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige217----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager252200---
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer196326865487619
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 8726 5895 1993 0663 132
Sum Kasse/Bank/Post5 8726 5895 1993 0663 132
Sum omløpsmidler6 3207 1166 0643 5533 751
Sum eiendeler6 6287 5026 2943 8194 040
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital6 0936 8705 8823 4103 510
Annen egenkapital6 0936 8705 8823 4103 510
Sum egenkapital6 0936 8705 8823 4103 510
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1112511346094
Skyldig offentlige avgifter172168132149147
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld252213146200289
Sum kortsiktig gjeld535632412409530
Sum gjeld535632412409530
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 6287 5026 2943 8194 040
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7049042

Mer info fra Forvalt

Flaktveit Idrettsklubb

Org nr 983 746 926

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo