Proff
Proff

Fokus Larvik

Org nr989 675 311

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter544528653
Annen driftsinntekt0-0
Sum driftsinntekter544528653
Varekostnad0-0
Beholdningsendringer0-0
Lønnskostnader0-0
Herav kun lønn0--
Ordinære avskrivninger0-0
Nedskrivning0-0
Andre driftskostnader519460583
Driftsresultat256771
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt0--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt0--
Sum finansinntekter0--
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader0--
Sum annen finanskostnad0--
Sum finanskostnader0--
Resultat før skatt256771
Sum skatt0--
Ordinært resultat256771
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært0--
Årsresultat256771
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill0--
Sum immaterielle midler0--
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0--
Maskiner/anlegg/biler0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0--
Sum varige driftsmidler0--
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0-0
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager0--
Kundefordringer0--
Konsernfordringer---
Sum fordringer0--
Sum investeringer0--
Kasse/Bank/Post341316-
Sum Kasse/Bank/Post341316-
Sum omløpsmidler3413160
Sum eiendeler3413160
Aksje/Selskapskapital341316-
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital341316-
Sum opptjent egenkapital0--
Annen egenkapital---
Sum egenkapital3413160
Sum avsetninger til forpliktelser0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner0--
Leverandørgjeld0--
Skyldig offentlige avgifter0--
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld0--
Annen kortsiktig gjeld0--
Sum kortsiktig gjeld0--
Sum gjeld000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3413160
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fokus Larvik

Org nr 989 675 311

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo