Proff
Proff

Fotballstiftelsen

Org nr917 749 582
AdresseSognsveien 75 F, 0855 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt23 75820 45421 63221 16614 811
Sum driftsinntekter23 75820 45421 63221 16614 811
Varekostnad19 84916 99717 97017 22012 674
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 9261 8191 9981 782669
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 6161 0211 4971 7051 706
Driftsresultat367617168460−237
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt31375
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8422-
Sum finansinntekter1155105
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-000-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-000-
Resultat før skatt378622173470−232
Sum skatt-----
Ordinært resultat378622173470−232
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat378622173470−232
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler0000-
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer315030247
Konsernfordringer-----
Sum fordringer63532931244
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 1344 6424 8303 0521 665
Sum Kasse/Bank/Post4 1344 6424 8303 0521 665
Sum omløpsmidler4 1975 1744 8393 0831 909
Sum eiendeler4 1975 1744 8393 0831 909
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital200200200200100
Sum innskutt egenkapital200200200200100
Sum opptjent egenkapital2 1301 7511 130957587
Annen egenkapital2 1301 7511 130957587
Sum egenkapital2 3301 9511 3301 157687
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000-
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld96657120300452
Skyldig offentlige avgifter13497119114115
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 6382 4693 2711 513655
Sum kortsiktig gjeld1 8673 2223 5091 9271 222
Sum gjeld1 8673 2223 5091 9271 222
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 1975 1744 8393 0831 909
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fotballstiftelsen

Org nr 917 749 582

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo