Proff
Proff

Functional Fitness Group AS

Org nr988 841 129
AdresseNydalsveien 17, 0484 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-00--
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-00--
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9984195948
Driftsresultat−99−84−18−59−48
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--01 1380
Sum finansinntekter1857651 1409
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad-01662 1250
Sum finanskostnader-81982 1330
Resultat før skatt86−15−211−1 053−39
Sum skatt19−3−10−13−7
Ordinært resultat67−12−201−1 040−31
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat67−12−201−1 040−31
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4564615138
Sum anleggsmidler7 5414 8101 8911 481365
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap5 1242 4831 8311 327-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler000103-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler7 4964 7461 8311 430327
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 7351 2361 1807 037198
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5132 0385 2675530
Sum Kasse/Bank/Post5132 0385 2675530
Sum omløpsmidler2 2483 2746 4487 041728
Sum eiendeler9 7908 0848 3398 5221 093
Aksje/Selskapskapital116113110110100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital9 9347 9687 9657 965103
Sum opptjent egenkapital−205−272−260−59981
Annen egenkapital-001 0451 045
Sum egenkapital9 7297 6967 7057 9071 084
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6118480-
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld03706305369
Sum kortsiktig gjeld613886346169
Sum gjeld613886346169
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 7908 0848 3398 5221 093
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Functional Fitness Group AS

Org nr 988 841 129

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo