Proff
Proff

Galleri K-Art AS

Org nr987 301 236
AdresseBjørn Farmanns gate 2, 0271 Oslo

Galleri K-art AS ble etablert av Kristin og Ben Frija i 1985. Vi tilbyr konsulenttjenester og formidling i tillegg til kjøp og salg av blant annet : Munch, Sohlberg, Gauguin, Nesch, Picasso og Rodin M.FL.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn250250-250250
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter109 821214 36589 834133 864109 657
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter109 821214 36589 834133 864109 657
Varekostnad91 942203 67080 300126 47598 366
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader375372370372379
Herav kun lønn325325-325372
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 1396691 8622 4341 847
Driftsresultat15 3659 6557 3024 5839 066
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt64412499730
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 8461 0171 9781 3782 264
Sum finansinntekter2 4911 0292 0261 4752 294
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad201152141263278
Andre finanskostnader2429582 3501 502488
Sum annen finanskostnad2429582 3501 502488
Sum finanskostnader4441 1102 4911 765766
Resultat før skatt17 4139 5746 8374 29310 593
Sum skatt3 8352 1181 4959582 306
Ordinært resultat13 5777 4565 3423 3358 287
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat13 5777 4565 3423 3358 287
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager29 72635 71335 91935 64037 058
Kundefordringer1 4851 39328629 480142
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 4551 7661 96230 4651 335
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post57 63342 08134 06227 93229 437
Sum Kasse/Bank/Post57 63342 08134 06227 93229 437
Sum omløpsmidler89 81379 55971 94394 03767 830
Sum eiendeler89 81379 55971 94394 03767 830
Aksje/Selskapskapital250250250250250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital250250250250250
Sum opptjent egenkapital78 27164 69467 23861 89658 561
Annen egenkapital78 27164 69467 23861 89658 561
Sum egenkapital78 52164 94467 48862 14658 811
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld6 27011 8651 5401 4404 217
Annen langsiktig gjeld6 27011 8651 5401 4404 217
Sum langsiktig gjeld6 27011 8651 5401 4404 217
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 1525981 42029 4941 596
Skyldig offentlige avgifter3535---
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld---0900
Sum kortsiktig gjeld5 0222 7502 91530 4514 802
Sum gjeld11 29214 6154 45531 8919 019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD89 81379 55971 94394 03767 830
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7022050
Munch Utstilling i Albertina Wien Østerrike

Mer info fra Forvalt

Galleri K-Art AS

Org nr 987 301 236

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo