Proff
Proff

Geno

Org nr970 028 935
Telefon950 20 600
AdresseStorhamargata 44, 2317 Hamar

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5571 3411 0611 527-
Leder annen godtgjørelse15398111-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter160 705147 083146 468146 078123 441
Annen driftsinntekt264 890247 979278 103221 871223 510
Sum driftsinntekter425 594395 062424 571367 949346 951
Varekostnad45 56252 38241 63839 18236 250
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader88 52681 07470 23668 43462 982
Herav kun lønn70 96364 91455 16751 586-
Ordinære avskrivninger14 18213 61013 29412 1259 156
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader269 707257 602258 768238 299233 089
Driftsresultat7 617−9 60640 6369 9095 473
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt487366472568806
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 2071 6361 4651 6502 714
Sum finansinntekter2 1972 3592 3022 6403 991
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 4721 4131 9263 2462 986
Andre finanskostnader7314721 292589456
Sum annen finanskostnad7314721 292589456
Sum finanskostnader3 2031 8843 2183 8353 442
Resultat før skatt6 612−9 13139 7208 7136 022
Sum skatt-----
Ordinært resultat6 612−9 13139 7208 7136 022
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 612−9 13139 7208 7136 022
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler17 33419 32418 75715 45012 536
Sum anleggsmidler240 953209 262214 573219 516222 174
Tomter, bygninger og annen fast eiendom61 57866 67568 29473 10477 787
Maskiner/anlegg/biler74 30435 13539 41441 15844 013
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11 95311 95311 95311 95311 953
Sum varige driftsmidler147 834113 764119 661126 215133 753
Aksjer/Investeringer i datterselskap35 78335 78335 78335 78335 783
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5090110110110
Andre fordringer13 00613 35613 31615 01213 046
Sum finansielle anleggsmidler75 78576 17576 15577 85075 884
Sum varelager7 5667 1626 9096 3466 638
Kundefordringer90 30972 67164 99159 26262 575
Konsernfordringer-----
Sum fordringer91 44678 91773 72574 40272 586
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post51413 4108 08683287
Sum Kasse/Bank/Post51413 4108 08683287
Sum omløpsmidler99 52799 48988 72180 83179 511
Sum eiendeler340 479308 751303 293300 347301 685
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital00---
Sum opptjent egenkapital181 858175 246184 377144 657135 944
Annen egenkapital181 858175 246184 377144 657135 944
Sum egenkapital181 858175 246184 377144 657135 944
Sum avsetninger til forpliktelser2 9073 6284 2364 1733 809
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner66 64038 50038 50069 39883 516
Langsiktig konserngjeld--1 6181 5631 495
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld69 54742 12844 35475 13488 820
Gjeld til kredittinstitusjoner--09 481-
Leverandørgjeld41 19237 52517 20216 79814 856
Skyldig offentlige avgifter18 18813 92617 03616 02315 482
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld29 69539 92640 32438 25446 583
Sum kortsiktig gjeld89 07591 37674 56280 55676 922
Sum gjeld158 622133 505118 916155 689165 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD340 479308 751303 293300 347301 685
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Geno

Org nr 970 028 935

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo