Proff
Proff

Gimletroll IK

Org nr876 109 972
Telefon479 04 410
AdresseTretjønnveien 100, 4633 Kristiansand S

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2018-122002-12
Startdato

01.01.2018

01.01.2002

Sluttdato

31.12.2018

31.12.2002

LEDERLØNN

2018-122002-12
ValutaNOKNOK
Lønn663247
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2018-122002-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter1 367 4900
Annen driftsinntekt8 298 8091 433
Sum driftsinntekter9 666 2991 433
Varekostnad1 448 4720
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader-285
Herav kun lønn2 920-
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader−786 3351 061
Driftsresultat−375 62787
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt-20
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt-0
Sum finansinntekter3 92620
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad-0
Sum finanskostnader-0
Resultat før skatt−371 701107
Sum skatt--
Ordinært resultat-107
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−371 701107
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2018-122002-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler1 795 6900
Tomter, bygninger og annen fast eiendom846 490-
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler846 490-
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler74 200-
Andre fordringer875 000-
Sum finansielle anleggsmidler949 200-
Sum varelager155 0630
Kundefordringer-−12
Konsernfordringer--
Sum fordringer449 30620
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post2 032 972894
Sum Kasse/Bank/Post2 032 972-
Sum omløpsmidler2 637 341914
Sum eiendeler4 433 031914
Aksje/Selskapskapital--
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital-0
Sum opptjent egenkapital3 546 895776
Annen egenkapital3 546 895776
Sum egenkapital3 546 895776
Sum avsetninger til forpliktelser-0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld-0
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld-0
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld82 58614
Skyldig offentlige avgifter415 51021
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld388 040104
Sum kortsiktig gjeld886 136139
Sum gjeld886 136139
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 433 031915
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Gimletroll IK

Org nr 876 109 972

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo