Proff
Proff

Glitre Energi Nett Eiendom AS

Org nr921 354 762
AdresseMøllebakken 4, 3611 Kongsberg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---0-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad---65-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader425560-55
Driftsresultat−42−55−60−65−55
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt411--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---20
Sum finansinntekter41120
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader10100
Sum annen finanskostnad10100
Sum finanskostnader10100
Resultat før skatt−39−55−60−63−55
Sum skatt−9−12−13−14−12
Ordinært resultat−31−43−47−49−43
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−31−43−47−49−43
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---012
Sum anleggsmidler4545454557
Tomter, bygninger og annen fast eiendom454545-45
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---45-
Sum varige driftsmidler4545454545
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer395575118-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post26725023925115
Sum Kasse/Bank/Post26725023925115
Sum omløpsmidler30630531436915
Sum eiendeler35135035941472
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital---11624
Sum innskutt egenkapital26623519214654
Sum opptjent egenkapital−216−185−143−96−47
Annen egenkapital−216−185−143−96−47
Sum egenkapital505050507
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1-9--
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld30030030036565
Sum kortsiktig gjeld30130030936565
Sum gjeld30130030936565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD35135035941472
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Glitre Energi Nett Eiendom AS

Org nr 921 354 762

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo