Proff
Proff

Granittveien Borettslag

Org nr950 939 745
Telefon977 03 900
AdresseMalmvegen 162, 9022 Krokelvdalen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt20 52319 58120 42520 34119 161
Sum driftsinntekter20 52319 58120 42520 34119 161
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 5391 5201 5121 3321 219
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger7281818181
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader14 24511 68810 74910 91823 439
Driftsresultat4 6676 2928 0848 010−5 578
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter9713161714
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1 3748141 3591 6901 568
Resultat før skatt4 6676 2928 0848 010−5 578
Sum skatt-----
Ordinært resultat4 6676 2928 0848 010−5 578
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 3905 4916 7416 337−7 132
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler74 17773 93673 70774 78472 575
Tomter, bygninger og annen fast eiendom73 35873 35873 35873 35869 638
Maskiner/anlegg/biler1822543354162 931
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler73 54073 61273 69373 77472 568
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer504611776147
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2101 1611 1821 3281 321
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11 4305 6805 6363 5514 126
Sum Kasse/Bank/Post11 4305 6805 6363 5514 126
Sum omløpsmidler12 6406 8406 8184 8795 447
Sum eiendeler86 81880 77680 52679 66378 022
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital1 328−4 163−10 904−17 241−10 109
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital4 7441 354−4 137−10 878−17 215
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner71 57170 16875 42380 46585 229
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld6 2256 2256 2256 2256 225
Annen langsiktig gjeld6 2256 2256 2256 2256 225
Sum langsiktig gjeld77 79676 39381 64886 69091 453
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5721 0009397461 329
Skyldig offentlige avgifter6554434537
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 6411 9762 0323 0602 417
Sum kortsiktig gjeld4 2783 0293 0153 8513 783
Sum gjeld82 07479 42284 66390 54195 237
SUM EGENKAPITAL OG GJELD86 81880 77680 52679 66378 022
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Granittveien Borettslag

Org nr 950 939 745

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo