Proff
Proff

Grønlandsleiret 61 Næring AS

Org nr916 983 654
AdresseTullins gate 2, 0166 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-50242424
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter--23--
Annen driftsinntekt1 051855987991961
Sum driftsinntekter1 0518551 010991961
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger9090909090
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader27747735810860
Driftsresultat684287561793811
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt70140
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter70140
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--100
Andre finanskostnader-00--
Sum annen finanskostnad-00--
Sum finanskostnader-0100
Resultat før skatt690287561797811
Sum skatt15263124175180
Ordinært resultat539224437622631
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat539224437622631
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler9 1828 3738 4187 9587 929
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 2025 2935 3835 4735 564
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler5 2025 2935 3835 4735 564
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3 9803 0803 0352 4852 365
Sum varelager-----
Kundefordringer39314523110142
Konsernfordringer-----
Sum fordringer39315323110142
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2812071401312
Sum Kasse/Bank/Post2812071401312
Sum omløpsmidler673359163241144
Sum eiendeler9 8568 7328 5828 1998 073
Aksje/Selskapskapital776776776776776
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6 2366 2366 2366 2366 236
Sum opptjent egenkapital2 3702 2532 0291 592970
Annen egenkapital2 3702 2532 0291 592970
Sum egenkapital8 6078 4908 2667 8297 207
Sum avsetninger til forpliktelser174141136153144
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld174141136153144
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld10159-15
Skyldig offentlige avgifter1038222125
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld541000625
Annen kortsiktig gjeld423083126
Sum kortsiktig gjeld1 075102180218723
Sum gjeld1 249242316371866
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 8568 7328 5828 1998 073
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Grønlandsleiret 61 Næring AS

Org nr 916 983 654

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo